ของดีในตำบล

เทศบาลตำบลกลางหมื่นเป็นตำบลต้นเมืองกาฬสินธุ์ ก่อตั้งราวอยุธยาตอยปลาย เป็นตำบลเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีประวัติยาวนานมาก จึงมีของดี ทั้งทางด้านโบราณวัตุ และธรรมชาติที่งดงามทั้งผืนน้ำและผืนป่า


  • พระพุทธรูป ณ วัดปฐมปฏิมากรและวัดป่าปฐมปฏิมากร
    • วัดปฐมปฏิมากร


    • วัดป่าปฐมปฏิมากร

    • อ่างห้วยแกงผืนน้ำที่สวยงาม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น