ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันแม่ กลางหมื่น 01


กิจกรรมวันแม่ กลางหมื่น 02
โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๒ พรรษา ตำบลกลางหมื่น

บุญสรงน้ำหลวงปู่ใหญ่ ตำบลกลางหมื่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

บุญบั้งไฟ กิจกรรมลอยกระทง กีฬาพื้นบ้าน กีฬาทางนำ้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น