วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

น้อมถวายอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสังฆราชองค์ที่ 19


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น