วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรม"โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน"               เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยว่ายังคงรำลึก ถึงพระองค์มิเสื่อมคลาย และมีความประสงค์ที่จะกระทำสิ่งที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้จัด กิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยฝีมือการ สร้างสรรค์และถ่ายทอดโดยข้าราชบริพาร เทศบาลตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี และการมีส่วนร่วมทั้งกำลังกาย กำลังความคิดและสติปัญญาด้วยจิตอาสาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทานเพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้าย 


                                                                                                                                   ศิริศักดิ์  จุทาการ
                                                                                                                                 03 กรกฎาคม 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น