วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

                 เทศบาลตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยฝีมือการ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเพื่อแสดงออกถึงความสามัคคี และการมีส่วนร่วมทั้งกำลังกาย กำลังความคิดและสติปัญญาด้วยจิตอาสาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทานเพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้าย 


                                                                                                                                   ศิริศักดิ์  จุทาการ
                                                                                                                                 03 กรกฎาคม 2560

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น