วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กกต.กาฬสินธุ์ เปิดเวทีเสวนา ค้นหาแนวทางการส่งเสริมสตรีให้มีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้น

กกต.กาฬสินธุ์ เปิดเวทีเสวนา ค้นหาแนวทางการส่งเสริมสตรีให้มีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้น

               วานนี้ ( 7 มิ.ย. 56 ) ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประทีป ชาญสมัย กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการส่งเสริมสตรีให้มีบทบาททางการเมือง” โดย ดึงสตรีผู้นำชุมชน และ ผู้นำนักศึกษาหญิง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน 
                ดร.วิทยา จิตรมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสตรีไทยเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น มีสัดส่วนน้อยกว่าผู้ชายมาก ดังนั้นหากสังคม มีทัศนคติที่ดี เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น จะทำให้การพัฒนาของการเมืองไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว และก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ดังนั้นการจัดอบรมส่งเสริมสตรีให้มีบทบาททางการเมือง และเปิดเวทีเสวนา สตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายเน้นไปที่ ผู้นำสตรีจากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ , ผู้นำสตรีจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกลางหมื่น ,และผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ รวม 52 คน ทั้งนี้เพื่อให้สตรีมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมือง รวมถึงการระดมความคิดเห็น กำหนดแนวทางในการพัฒนาบทบาทสตรีชาวกาฬสินธุ์ให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ร่วมเวทีเสวนา ประกอบด้วย นางสุนิตย์ รุทเทวิน นายกเทศบาลตำบลกลางหมื่น , ผศ.พรพิมล พิมพ์แก้ว อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ , และ นางสาววิภาดา รัตนโรจนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินรายการโดย ดร.เนติรัฐ วีระนาคินทร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
                                  

                                                                                                      วิภาดา รัตนโรจนา / ข่าว 
                                                                                                      อัสนี พงษ์พันนา / ภาพ 
                                                                                                      http://pr.prd.go.th/kalasin

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น