วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557

ทต.กลางหมื่น สวัสดีวันปีใหม่ 2557

สวัสดีวันปีใหม่ 

ขอให้ทุกทุกคนจงสุขขี 

ขอให้สิ่งที่ผ่านมาในสิ้นปี 

จงทิ้งไปซะทีที่ผ่านมา 

อย่ากังวลเรื่องใดที่แล้วผ่าน

อย่าให้วันวานมาทำให้หม่นหมอง

เอาความคิดความกังวลเป็นเรื่องรอง

แล้วเก็บความเศร้าหมองให้ไปกับสิ้นปีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น