วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เทศบาลตำบลกลางหมื่นร่วมเดินหน้าสู่อาเซียน


เปรียบแรงงานไทย กับต่อสิงคโปร์ และมาเลเซียในอาเซียน
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า สถานะของตลาดแรงงานไทยในภาพรวม อยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียน โดยแรงงานไทยมีจุดเด่นด้านการทำงานที่ต้องอาศัยความละเอียดและความคิดสร้างสรรค์ แต่เสียเปรียบอินโดนีเซียและกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ในด้านจำนวนแรงงานและต้นทุนค่าแรง อ่อนด้อยกว่าฟิลิปปินส์

ด้านภาษา และยังไล่หลังสิงคโปร์และมาเลเซียในด้านคุณภาพและผลิตภาพแรงงาน เมื่อมองตลาดแรงงานทักษะสูง พบว่า สิงคโปร์ และมาเซียอยู่ในแถวหน้า ซึ่งเป็นผลจากการยกระดับมาตรฐานการศึกษา ความได้เปรียบด้านการใช้ภาษาอังกฤษและจีน ทำให้แรงงานส่วนใหญ่มีทักษะสูงมาก สามารถรองรับอุตสาหกรรมไฮเทคและเทคโนโลยีซับซ้อนและธุรกิจบริการได้เป็นอย่างดี

เมื่อพิจารณาเรื่องกำลังแรงงานด้วยจะเห็นว่าฟิลิปปินส์มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับมาเลเซียที่เริ่มมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน และสิงคโปร์ที่ตลาดแรงงานตึงตัวรุนแรง ขณะเดียวกัน อินโดนีเซียและไทยมีความโดดเด่นเรื่องจำนวนแรงงานกึ่งทักษะที่สามารถทำงานได้ทั้งอุตสาหกรรมที่พึ่งพาแรงงานและอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยี อินโดนีเซียได้เปรียบด้านความพอเพียงของจำนวนแรงงานและค่าจ้างแรงงานที่ถูกเมื่อเทียบกับไทยที่ตลาดแรงงานมีสัญญาณตึงตัวในกลุ่มแรงงานทักษะระดับล่างและแรงงานกึ่งทักษะ

กลุ่ม CLMV ได้เปรียบด้านต้นทุนค่าแรงต่ำและมีแรงงานจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานทักษะระดับล่าง

ที่มา :  มติชนสุดสัปดาห์
        https://www.google.co.th/search?q=เงินตราอาเซียน&biw=1280&bih=649&tbm=isch&imgil=aNULlXE0K104KM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcSVRfyrJUHCpdWIEj1wdPDqXjHZIH0LXXolSIVj78ug7COSdjYHJg%253B600%253B600%253B03kwQsNnia-o8M%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.uasean.com%25252Fdogtech%25252F315&source=iu&usg=__bAirzTfFI3OUyXnBQMtAr5IOX4A%3D&sa=X&ei=wRGMU86OIoLtrAfc7oGABA&ved=0CDcQ9QEwAQ#facrc=_&imgrc=aNULlXE0K104KM%253A%3B03kwQsNnia-o8M%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.uasean.com%252Fimages%252Fblog%252Fdogtech%252F2013041102235.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.uasean.com%252Fdogtech%252F315%3B600%3B600

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น